dimarts, 2 de setembre de 2008

Pessics de saviesa


"Un llibre obert és un cervell que parla; tancat un amic que espera; oblidat, un ànima que perdona; destruït, un cor que plora"


Provervi hindú

by TemplatesForYou-TFY
SoSuechtig