dimarts, 23 de juny de 2009

L'escriptor, per un forat... Per què, com i per a què s'escriu


Hem encetat aquest apartat de "L'escriptor, per un forat" amb unes preguntes que es fem les lectors: per què s'escriu, com s'escriu i per a què s'escriu? Tres preguntes claus que moltes vegades tenen difícil explicació. Hi ha diferents llibres que parlen del tema, del procés creatiu de l'escriptor, però sempre fent referència a creadors concrets. A nosaltres ens agradaria generalitzar -amb tot el perill que açò comporta-.
A la primera pregunta podem dir que hi hauran tantes respostes com escriptors. Sempre surt la frase "per que tinc necessitat". Com que nosaltres no som escriptors ens és difícil comprendre aquesta necessitat, però si en agradaria fer una xicoteta classificació d'escriptors en funció a donar sentit a aquesta "necessitat": per una banda, escriptors compromesos, que troben la seua raó d'escriure en la "obligació" de transformar el món per a un desenvolupament armònic i just de la societat en que vivim; per altra banda, el que escriuen per a crear bellesa, per tal de provocar un plaer estètic en els lectors. De totes formes cal dir que la pregunta té en si mateix la seua dificultat.
Com s'escriu? Quins requisits cal tenir l'escrit per a que el propòsit de comunicació s'acconsegueixa? Antigament l'escriptor era molt descriptiu en tots els sentits: els personatges, les situacions, la escenografia... Es deixava poc espai per a que el lector interactuara amb el text recreant la seua pròpia lectura. Açò ha canviat molt, ara són els propis personatges els que ens expliquen el que els passa i condueixen al lector pels camins de la lectura, deixant volar la imaginació dels lectors. Tal vegada aquesta manera d'escriure siga més difícil per a l'autor, però ho fa molt més interessant per al lector.
Per a què s'escriu? García Marquez contesta a un periodista, "escribo para que mis amigos me quieran". Tot creador literari poseeix sensibilitat, de vegades molt especial, front als estímuls de l'exterior. Quan escriu, d'alguna manera, busca trobar secretament sentir-se correspost. O no?
Tres qüestions difícils per encetar aquest espai. Poc a poc, al llarg de l'estiu, anirem escorcollant un poc més el món de l'escriptor, dels llibres i la lectura. Un poc de xafardeig que ens ajudarà a descobrir un poc el món dels escriptors. Tenim dèu programes per davant...
La il·lustració és de Virginia Piñón.

by TemplatesForYou-TFY
SoSuechtig